Contact

Milieu

Milieu

Milieu

Een goede aannemer helpt u om te besparen: niet alleen goed voor uw portemonnee, ook goed voor het milieu. Wij letten bij de aanleg van apparatuur en leidingen in uw pand altijd op de totale warmtecirculatie, op de (mogelijke) afvalstromen, het gevaar van tocht en het verbruik van grondstoffen.

Nieuwenhuizen BV hecht er ook aan zelf een milieuverantwoord bedrijf te zijn. Onze eigen bedrijfsvoering is zo, dat de CO2 footprint minimaal gehouden wordt.